FR
EN
RSSLyrics / Paroles


- Return to lyrics list

Bat but bat

Composer(s) : Nobuo Uematsu
Lyrics : Hironobu Sakaguchi
Language(s) : japanese + english
Performer : Etsuko Kozakura


kagayake warai
tokini wa hanero
itsumo itsumono devi no odori

furunda oshiri
karamero manto
karui karui yo kono mi no konashi

cool na mono wa koumori
ichiban ikasuze koumeri

devi LIKE A BAT BUT BAD BAT
BAD devi BAD BUT BAT
devi LIKE A BAD BUT BAD BAT
BAD devi BAD

tobichiru nekki
minna de kuruu
itsumo itsumono devi no odori

nani o oite mo koumori
shibireru sugatasa koumori

devi LIKE A BAT BUT BAD BAT
BAD devi BAD BUT BAT
devi LIKE A BAD BUT BAD BAT
BAD devi BAD

- Top of page


Website and contents (2004-2016) All rights reserved.