FR
EN
RSS
Album »
masthead
Buy / Achat Play-Asia.comTo Far Away Times: Chrono Trigger & Chrono Cross
Arrangement AlbumLyrics : Koko Komine (01), Sarah Àlainn (02,10), Laura Shigihara (04,08,09)
Produced by Yasunori Mitsuda (Procyon Studio)

Millennial Fair :
Vocals : Laura Shigihara, Sarah Àlainn, Koko Komine (ZABADAK)
Tin whistle, Low whistle and Uilleann pipes : Akio Noguchi
Violin : Akihisa Tsuboy
Accordion : Yuka Fujino
Acoustic guitar, Electric guitar, Bouzouki, Electric bass and Recorder : Tomohiko Kira (ZABADAK)
Acoustic guitar and Electric guitar : Natsuki Kido
Piano : Kumi Tanioka
Irish harp : Chiaki Umeda
Electric bass : AKIRA
Drums : Hitoshi Kusunoki
Percussions and Synthesizer program : Yasunori Mitsuda (PROCYON STUDIO)

Strings :
EKS Master Orchestra
1st violins : Tsunehiro Shigyo, Masahide Denda, Yoshitaka Hirooka, Mizue Akaike, Kimiko Nakagawa, Koji Suzuki, Kozue Harada, Naoko Umae
2nd violins : Kota Nagahara, Eri Takimura, Tetsuo Tsushima, Ayumu Koshikawa, Naoko Wakatabi, You Mashiko
Violas : Takahiro Enokido, Sachiko Suda, Taku Koike, Mayuko Takagi
Violoncello : Tomoya Kikuchi, Wataru Mukai, Rentaro Tomioka, Shiori Shimizu
Contrabass : Koji Akaike, Koichi Yonenaga

Staffs :
Recording engineer and mixing engineer : Hiroyuki Akita
Assistant engineers : Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.), Masashi Minakawa (Octavia Records Inc.), Hiromu Yasumoto (STUDIO SUNSHINE), Yuta Tateishi (SHANGRI-LA INC.)
Piano Technician : Mamoru Nakano (H.Matsuo Musical Instruments Co., Ltd.)
Locations at PHILIA HALL, STUDIO SUNSHINE, SHANGRI-LA Studio, PROCYON STUDIO in Mt Fuji
Mastering engineer : Shigeo "MT" Miyamoto (form THE MASTER)
Mastering coordinator : Tomoki Kunihara (form THE MASTER)
Package art director and designer : Keiichi Yamashita (LOTUS GRAPHICS)

- Top of page


Website and contents (2004-2016) All rights reserved.