FR
EN
RSS
Album »
crédits
Buy / Achat Play-Asia.comTo Far Away Times: Chrono Trigger & Chrono Cross
Arrangement AlbumParoles : Koko Komine (01), Sarah Àlainn (02,10), Laura Shigihara (04,08,09)
Produit par Yasunori Mitsuda (Procyon Studio)

Millennial Fair :
Voix : Laura Shigihara, Sarah Àlainn, Koko Komine (ZABADAK)
Tin whistle, Low whistle et Uilleann pipes : Akio Noguchi
Violon : Akihisa Tsuboy
Accordéon : Yuka Fujino
Guitare acoustique, électrique, Bouzouki, Basse électrique et enregistrement : Tomohiko Kira (ZABADAK)
Guitare acoustique et électrique : Natsuki Kido
Piano : Kumi Tanioka
Harpe irlandaise : Chiaki Umeda
Basse électrique : AKIRA / Batterie : Hitoshi Kusunoki
Percussions et syntétiseur : Yasunori Mitsuda (PROCYON STUDIO)

Cordes :
EKS Master Orchestra
1ers violons : Tsunehiro Shigyo, Masahide Denda, Yoshitaka Hirooka, Mizue Akaike, Kimiko Nakagawa, Koji Suzuki, Kozue Harada, Naoko Umae
2nds violons : Kota Nagahara, Eri Takimura, Tetsuo Tsushima, Ayumu Koshikawa, Naoko Wakatabi, You Mashiko
Alto : Takahiro Enokido, Sachiko Suda, Taku Koike, Mayuko Takagi
Violoncelle : Tomoya Kikuchi, Wataru Mukai, Rentaro Tomioka, Shiori Shimizu
Contrebasse : Koji Akaike, Koichi Yonenaga

Staff :
Ingénieur enregistrement et mixage : Hiroyuki Akita
Ingénieur assistant : Takeshi Muramatsu (Octavia Records Inc.), Masashi Minakawa (Octavia Records Inc.), Hiromu Yasumoto (STUDIO SUNSHINE), Yuta Tateishi (SHANGRI-LA INC.)
Technicien piano : Mamoru Nakano (H.Matsuo Musical Instruments Co., Ltd.)
Lieux : PHILIA HALL, STUDIO SUNSHINE, SHANGRI-LA Studio, PROCYON STUDIO in Mt Fuji
Ingénieur mastering : Shigeo "MT" Miyamoto (form THE MASTER)
Coordinateur mastering : Tomoki Kunihara (form THE MASTER)
Direction artistique package et designer : Keiichi Yamashita (LOTUS GRAPHICS)

- Haut de page


Site internet et contenu (2004-2016) Tous droits réservés.