FR
EN
RSS
Album »
crédits
Buy / Achat Play-Asia.comA Realm Reborn Final Fantasy XIV Original SoundtrackDirecteur sonore : Masayoshi Soken
Arrangement et Programmation du synthétiseur : Tsutomu Narita
Arrangement et orchestration : Nobuko Toda et Yoshitaka Suzuki (Film Score)
Designers son : Makoto Ise, Go Kinuya, Yosuke Nakashima, Atsushi Ohnishi et Minoru Tsuchihashi
Programmeurs audio : Yoshinori Tsuchida, Akihiro Minami, Yuichi Nishimatsu et Hikaru Taniyama

Paroles et voix : Michael-Christopher Koji Fox
Traduction latin : Eva Kappeller
Vocix : Michael-Christopher Koji Fox (90), Fukiko Sekine (76,82), Yuriko Nagata (90)
Chœur : Akane Ikeya (69), Music Creation (Isamu Isizuka, Yuri Kasahara, Nobuyuki Katou, Kazuhiro Komiya, Takahiko Kumagai, Takahiro Nagai, Atsuko Okawa, Etsuyo Ota, Tamami Shiraishi, Sin Sugie)

Ingénieur mastering : Yasuji Yasman Maeda (Bernie Grundman Mastering)
Directeur artistque et designer : Takaaki Inoue

- Haut de page


Site internet et contenu (2004-2016) Tous droits réservés.