FR
EN
RSS
Album »
masthead
Buy / Achat Play-Asia.comBefore Meteor Final Fantasy XIV Original SoundtrackProduction : Nobuo Uematsu
Arrangement & synthesizer programming : Tsutomu Narita
Sound director : Masayoshi Soken

Lyrics and vocals : Michael-Christopher Koji Fox
Latin translation : Eva Kappeller
Sound designers : Makoto Ise, Go Kinuya, Yosuke Nakashima, Atsushi Ohnishi, Minoru Tsuchihashi
Audio programmers : Yoshinori Tsuchida, Akihiro Minami, Yuichi Nishimatsu, Hikaru Taniyama
Project manager : Kazuki Hamamoto
Project assistants : Shihoko Karube, Yuko Sakae
Arrangement & synthesizer programming : Michio Okamiya (Detune), Kenichiro Fukui (Hal Tokyo)
Guitars : Nozomi Furukawa
Flute & quena : Hideyo Takakuwa
Violin : Koichiro Muroya
Saxophone : Yoshinari Takegami
Chorus : Mami Shitara, Music Creation
Musician coordinator : Yoshihito Ohokubo (Music Creation)

Recording & mixing engineer : Hiroyuki Akita
Music programming : Tadashi Yatabe
Recording coordinators : Tsutomu Satomi, Asuka Tozawa, Yuichi Uchida (Uchida Ongaku Jimusho)
Musical Director : Hiroki Ogawa (Dog Ear Records)

Main Theme - Answers :
Vocals : Susan Calloway
Drums : Toru Hasebe
Bass : Michio Nagaoka
Electric guitar : Go Tsukada
Hammond organ : Daisuke Kawai
Baroque harp : Marie Nishiyama
Choir : Tomoko Kanda, Junko Menish, Haruhiko Azuma, Satofumi Suyama
Recording & mixing engineer : Minoru Tanaka
Assistant engineer : Akihiro Tabuchi (Wonder Station)
Recording studio : Wonder Station
Mixing studio : Casabella Studio
Vocals recording director : Arnie Roth (AWR Music)
Vocals recording engineer : Mathew Prock
Vocals recording studio : AWR Music Studio

Mastering engineer : Yasuji Yasman Maeda (Bernie Grundman Mastering)

Art director & designer : Takaaki Inoue

- Top of page


Website and contents (2004-2016) All rights reserved.